2017-12-12

Vittek Tape

17/18 | 073

Enerate - Transit Lounge
Gli Scortesi - Buona Convivenza
The Riot - Love Makes me Crazy
Monsieur Job - CHOW CHOW EYYY POW POW
Lonnie Leibowitz - Love is Everything
Cris Vola - Ci Sarai
The Bleeding Rose - Shès My Hero
Nicola Ryan Carrassi - Milan, Milanello (Un Goal dritto nel cuore) [feat Sygma]